ELYAH® Yah Sedang Rosenquarz-Kugel Madagaskar klein ca. 2,5 cm